Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon:+46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Doptider

I Svenska kyrkan Helsingborg finns ett antal fasta doptider. Här får du mer information om dessa.

För att boka dop kontakta pastorsexpeditionen 042 - 18 90 10. Där kan du också få hjälp med att boka någon av Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler för dopkalas.

Nedan hittar du de fasta tider som finns för dop i våra kyrkor. Om du önskar boka dop en annan tid eller i någon av våra kyrkor som inte listas nedan (Allhelgonakyrkan och Elinebergskyrkan)  hör av dig till pastorsexpeditionen.

S:ta Maria kyrka
Lördagar kl 14.00 (dopgudstjänst). Max två dopbarn.
Söndagar kl 11.00 (dop i högmässan). Max två dopbarn.
Söndagar kl 14.00 (dopgudstjänst). Enskilt dop.

S:ta Anna kyrka
Lördagar kl 12.00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i S:ta Andreas kyrka). Max två dopbarn.
Söndagar kl 14.00 (dop i högmässan). Max två dopbarn.

S:t Andreas kyrka
Lördagar kl 12.00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i S:ta Anna kyrka). Max två dopbarn.

Gustav Adolfs kyrka
Lördagar jämna veckor klockan 11:00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i Den Gode Herdens kyrka). Enskilt dop.
Lördagar jämna veckor klockan 13:00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i Den Gode Herdens kyrka). Enskilt dop.
Söndagar 10:00 (dop i gudstjänsten).
Söndagar 12:30 (dopgudstjänst). Enskilt dop.

Den Gode Herdens kyrka
Lördagar jämna veckor klockan 11:00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i Gustav Adolfs kyrka). Enskilt dop.
Lördagar jämna veckor klockan 13:00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i Gustav Adolfs kyrka). Enskilt dop.
Söndagar 10:00 (dop i gudstjänsten).
Söndagar 12:30 (dopgudstjänst). Enskilt dop.

S:t Olofs kyrka 
Lördagar udda veckor klockan 11:00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i Adolfsbergskyrkan). Enskilt dop.
Lördagar jämna veckor klockan 13:00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i Adolfsbergskyrkan). Enskilt dop.
Söndagar 10:00 (dop i gudstjänsten).
Söndagar 12:30 (dopgudstjänst). Enskilt dop.

Adolfsbergskyrkan
Lördagar udda veckor klockan 11:00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i S:t Olofs kyrka). Enskilt dop.
Lördagar jämna veckor klockan 13:00 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i S:t Olofs kyrka). Enskilt dop.
Söndagar 17:00 (dop i gudstjänsten).
Söndagar 15:00 (dopgudstjänst). Enskilt dop.

Raus kyrka, tider gällande till 14/2 2020
Lördagar kl 11:00 (dopgudstjänst)
Lördagar kl 13.00 (dopgudstjänst).
Lördagar kl 14.00 (dopgudstjänst).

Raus kyrka, nya tider från och med 15/2 2020
Lördag 10:30 (dopgudstjänst, om dop inte samtidigt är bokat i Elinbergskyrkan eller Allhelgonakyrkan). Enskilt dop.
Lördag 12:30 (dopgudstjänst). Enskilt dop.
Lördag 14:00 (dopgudstjänst). Enskilt dop.
Lördag 15:30 (dopgudstjänst). Enskilt dop.
Söndag 12:30 (dopgudstjänst). Enskilt dop.

Allhelgonakyrkan nya tider från och med 15/2 2020
Lördag 10:30 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i Raus kyrka eller Elinebergskyrkan). Enskilt dop.

Elinebergskyrkan nya tider från och med 15/2 2020
Lördag 10:30 (dopgudstjänst, om dop inte är bokat samma tid i Raus kyrka eller Allhelgonakyrkan).