Foto: View 360

Eftermiddagsmusik i Raus kyrka

Musik och hallontårta i juni och augusti

Sommarmusikgudstjänst 12/6

Onsdag 12/6, klockan 15:00. Josefin Åkerberg spelar pianostycken ur Wilhelm Peterson-Bergers Frösöblomster. Kaffe och hallontårta i det gröna.

Sommarmusikgudstjänst 14/8

Onsdag 14/8, klockan 15:00. En eftermiddag med toner av visor, jazz och klassisk musik med Åsa Arvidsson, sång och Berth Lideberg, piano. Cecilia Karlén är präst. Kaffe och hallontårta.