Foto: Lars Hallström / Adobe stock

Djupdykning bland kulturskatter

Lekmannakåren i Raus bjuder på en spännande höst med djupdykning bland kulturskatter, symbolik och liturgiska värden.

I november bjuder lekmannakåren i Raus in till föreläsningar och tematräffar där du får veta mer om traditioner, värden och historik kring en del av de föremål vi  använder i Gudstjänst och kyrka.

Måndag 4/11 Kyrkliga textilier
Vad är bakgrunden till användningen av kyrkliga textilier? Till vad används de? Vad betyder färgerna? Vi får se prov på församlingens rika textilskatt.

Måndag 11/11 Kyrkligt silver
Vilka användningsområden finns idag, och vilka har funnits tidigare i historien? Vi
har letat i gömmorna och hittat sällan visade föremål. 

Måndag 18/11 Altarblommor
Hur gammal är traditionen med altarblommor och var kommer den ifrån? Vad innebär traditionen, och är det en hållbar tradition i vår tid? 

Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25 på
Råå. Tid: Kl 18.30. Kostnad: Föreläsning och enklare fika är gratis.

Hallå där...

... Magnus Wittgren, ordförande i Raus lekmannakår samt ordförande i Svenska kyrkans lekmannaförbund i Lunds stift. Vad är lekmannaförbundet för något?

– Det är en frivillig organisation inom Svenska kyrkan. I stiftet finns kåren på 36 platser varav en i Helsingborg, som har sin verksamhet i Raus församling. 

Vad får man göra om man är med i lekmannaförbundet? 

Foto: Josefine Sjöqvist

– Är du medlem får du en medlemstidning och får vara med på inspirationsdagar
och utbildningar. Men du behöver inte vara medlem för att komma på våra träffar och föreläsningar, de är öppna för alla. 

Varför heter det ”lekmannaförbundet”? 

– Lekman är ju en slags motsats och komplement till vigda ämbetsbärare, och ursprungstanken var att verksamheten var till för vem som helst som ändå vill stötta och fördjupa engagemang i Svenska kyrkan. Men även vigda är självklart välkomna som medlemmar. 

Vad är lekmannaförbundets uppdrag?

– Vi är till för att utbilda, stödja och hjälpa till för engagemanget i kyrkan. Vi är ett forum för samtal inom kyrkan och om vilken uppgift och roll kyrkan och den kristna tron kan ha i samhället. 

Vad driver dig att engagera dig här? 

– Det är spännande att få se och få uppmuntra till engagemang till kyrkan och de kristna värderingarna, och otroligt spännande att få se vad som sker i möten mellan människor och mellan människor och Gud.