Foto: Josefine Sjöqvist

Avslutad inspektion

Den 18 juni avslutade Arbetsmiljöverket planenligt sin inspektion. Den ordinarie rutinen är att AMV efter utförda inspektioner tar fram ett protokoll över åtgärder med tidsplan. Vi ser fram emot ett sådant protokoll och har redan muntligt fått en kort redogörelse för vad vi behöver förbättra.