Foto: Linda Gustafsson

Adolfsbergskyrkan

Adolfsbergskyrkan ligger på Södra Hunnetorpsvägen 47. 

Kyrkan invigdes 1978 annandag påsk av biskop Olle Nivenius. Arton arkitektkontor ritade kyrkan som är ritad enligt gammal klostertradition med en öppen atriumgård i mitten.I den stora entrégrinden finns Kristusmonogrammet som Adolfsbergskyrkan använder som sin symbol. Monogrammet framträder tydligt då grinden är helt stängd.

 

Teglet är Helsingborgstegel och i femhundra stenar finns det graverade Kristus symboler. Vilket är en symbol för Jesus-orden om att om folket slutade ära honom skulle stenarna göra det.  I kyrkan finns 12 ljuspar med ett inristat kors vid fästet i väggen. De symboliserar de tolv apostlarna På altaret finns fem inristade kors som symboliserar Jesu fem sår. På långfredagen då altaret är avklätt ligger det en ros på varje kors. 

Foto: Linda Gustafsson

Korset är konstnären Folke Truedssons verk.
De 4 mässkrudarna har den dåvarande syföreningen Damklubben både samlat ihop pengarna till och sytt. Damklubben har också genom sin verksamhet samlat in pengar till dopfunten, julkrubban och även till Jesus-statyn, som tidigare stod på altaret, och som nu finns i sakristian.