Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Heliga Korsets församling Besöksadress: Kungsgårdsvägen 2 B, 39237 KALMAR Postadress: Södra Vallgatan 25, 39231 KALMAR Telefon:+46(480)421440 E-post till Heliga Korsets församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Advent och jul

Välkommen att fira advent och jul i Heliga Korsets församling!

1/12 första söndagen i advent

Kl: 10.00 Högmässa. Staffan Holmquist och Jonas Lockman, präster . Kyrkomusiker är Lars Jonsson. Medverkar gör kören Vox Crucis och Johann Schiller på trumpet. Samling för barn. Efter mässan är det kyrkkaffe i Församlingsgården med syföreningen Flitiga Fingrars försäljning av handarbeten, lotter och hembakat! Obs! Kontant betalning.

8/12 andra söndagen i advent

Kl: 10.00 Högmässa. Jonas Lockman, präst. Lars Jonsson är kyrkomusiker. Samling för barn. Efter mässan är det kyrkkaffe i Församlingsgården.

Kl: 16.00 Orgelgudstjänst. ”Vi låter vår kororgel ljuda, när adventstidens toner vi bjuda”. Välkommen till en gudstjänst fylld av orgelmusik, texter och betraktelse. Lars Jonsson, orgel och Jonas Lockman, präst.

15/12 tredje söndagen i advent

Kl: 10.00 Högmässa. Staffan Holmquist, präst. Kyrkomusiker är Anders Pettersson. Samling för barn. Efter mässan är det kyrkkaffe i Församlingsgården.

22/12 fjärde söndagen i advent

Kl: 10.00 Högmässa. Staffan Holmquist och Jonas Lockman, präster. Kyrkomusiker är Lars Jonsson. Material för barn i kyrkans barnhörnan. Efter mässan är det kyrkkaffe i Församlingsgården.

24/12 julafton

Kl: 11.00 Samling kring Krubban. Jonas Lockman, präst, Pernilla Alexandersson, pedagog. Kyrkomusiker är Lars Jonsson. Medverkar gör Linnea och Sigrid med sång, Pernilla Alexandersson, flöjt samt barn som gestaltar julevangeliet. Efter samlingen blir det glögg, saft och pepparkakor utanför kyrkan.

Kl: 22.00 Julnattsmässa. Jonas Lockman, präst. Kyrkomusiker är Lars Jonsson. Pernilla Ingvarsdotter medverkar med sång och Tor Borgén med trumpet.

25/12 juldagen

Kl: 14.00 Högmässa. Staffan Holmquist, präst. Kyrkomusiker är Lars Jonsson. Kören Vox Crucis medverkar. Material för barn i kyrkans barnhörna. Efter mässan är det kyrkkaffe i Församlingsgården.

26/12 annandag jul

Kl: 10.00 Högmässa. Staffan Holmquist, präst. Kyrkomusiker är Klas Magnusson. Material för barn i kyrkans barnhörna. Efter mässan är det kyrkkaffe i Församlingsgården.

6/1 trettondedag jul

Kl: 10.00 Högmässa. Träblåskvartetten YMCA medverkar.

Kontakt

Staffan Holmquist

Staffan Holmquist

Heliga Korsets församling

Komminister

Mer om Staffan Holmquist

Präst - komminister

Lars Jonsson

Lars Jonsson

Heliga Korsets församling

Kantor

Mer om Lars Jonsson

Gudstjänstens musik och körsång samt annan sång och musik i församlingen är Lars ansvar.

Jonas Lockman-Lundgren

Jonas Lockman-Lundgren

Heliga Korsets församling

Präst - komminister

Mer om Jonas Lockman-Lundgren

Präst som förutom gudstjänster och annat »prästeri» också håller på med ungdomsarbete, konfirmander, studier för vuxna m m.