Foto: Anna Braw

Be för mig – förbön i Heliga Korsets kyrka

Har du ett förbönsämne? Här kan du skriva ner det och skicka det till Heliga Korsets församling, så blir det en del av församlingens förbön.

Vill du att vi i Heliga Korsets församling ska be för dig, för någon du tänker på, för något av allt som händer i världen?

Om du inte har möjlighet att komma till kyrkan med ditt förbönsämne kan du skriva din bön här och klicka iväg den. Du kan skriva bara ett namn, eller en mening, eller mer om det behövs.

När vi sätter samman förbönerna till veckans gudstjänster och andakter finns det som du har skickat med. Du behöver inte fylla i den rad där det står om en speciell kyrka – vi använder ett formulär som är gjort i Uppsala, men din bön skickas direkt till Heliga Korsets församling.

Om du också vill bli uppringd av en präst eller diakon skriver du ditt namn och telefonnummer i bönerutan efter din bön.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.