Foto: Magnus Aronsson/IKON

Grön förberedelse och Praktik

En modell för grön förberedelse och praktik.

Vår gröna förberedelse för praktik sker till största del i skogen, ofta bredvid en vacker sjö. Vi promenerar, samtalar, skapar, fikar och värmer oss vid brasan. Vistelse i naturen verkar återhämtande på både kropp och själ, det finns beskrivet i många forskningsrapporter. Att bara få vara och bli mottagen som man är i en lugn grön miljö minskar oro och stress samt stärker den självskattade hälsan. Det är en bra grund att stå på när man ska ta sig an de möjligheter som väntar.

Våra praktikplatser utgår från de yrkeskategorier som finns inom Hedemora-Garpenbergs församling. Vi välkomnar våra deltagare in i ett erfaret arbetslag som skapar ett tryggt sammanhang.

Under den gröna förberedelsen lär man sig nya yrkeskunskaper utifrån sin egen förmåga, det stärker självförtroendet och kompetensen både yrkesmässigt och socialt. Förutom praktikhandledare erbjuder vi stödfunktioner som praktikvärd, praktikhandledare och kontaktperson.