Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling Besöks- och postadress: Kyrkogatan 20, 77630 Hedemora Telefon: +46(225)257000 E-post till Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vår verksamhet/utbud och struktur

Här kommer vi inom kort att presentera vår verksamhet och genom en enkel skiss visa vilka funktioner det finns bland oss 30 medarbetare. Vi har dessutom 13 säsongsanställda på kyrkogårdarna.

Vår verksamhet bedrivs i tre olika kyrkor och församlingshem. Vid Hedemora kyrka ligger också vårt församlingscentrum S:t Paulusgården där de flesta av medarbetarna har sin bas. Garpenberg har sin kyrka och viss verksamhet i det gruvkapell som ligger vid gruvan. Vid kyrkan ligger också församlingshemmet. I Vikmanshyttan är kyrka och församlingshem en och samma huskropp. Vid Sveaparken i Hedemora ligger FRIA-gården som har verksamhet i huvudsak riktad mot missbruksrelaterade frågor, men också är en öppen verksamhet för alla.

Verksamheten är indelad i olika avdelningar med var sin arbetsledare:

- Gudstänstteamet med präster och kyrkomusiker

- Diakoniteamet med diakoner och diakonimedarbetare på FRIA

-  Barn och ungdomsteamet med pedagog, förskolläre och barn- och fritidsledare

- Praktteamet med vaktmästare, husmor, servering och lokalvård

- Kansli och IT med informatör, kansipersonal

- Kyrkogårdsverksamhet

- En stabsfunktion under kyrkoherden som sköter fastigheter