Praktik

8 veckors praktik i församlingens olika verksamheter

När deltagaren är färdig med sin gröna förberedelsetid för praktik och fått del av den återhämtning och personliga utveckling som metoden erbjuder, erhåller man en praktikplats inom Hedemora-Garpenbergs församling. Församlingen omfattar många olika yrkeskategorier. Praktikanten kan få del av yrkeskunnande inom barnverksamhet, ungdoms- och äldrearbete, vaktmästeri, städ, administration, café/kök, parkarbete/kyrkogård och skogsarbete. Praktikanten har stöd av handledare, praktikvärd och kontaktperson under den åtta veckor långa praktiken.

 

Genom praktiken får deltagaren en god bild av vad arbetsuppgifterna innebär, vilka krav som ställs och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. När praktiken är slut får deltagaren med sig en enkel dokumentation över de arbetsuppgifter praktikanten har provat på under praktiktiden. Under praktiken får deltagaren lära sig grundläggande yrkeskunskaper och delta i arbetslagets gemenskap.

Praktikanten deltar också i en kurs om personlig utveckling och får del av arbetslivscoaching och studiebesök samt en grön aktivitetsdag i veckan.

 

Jag fick en praktikplats i församlingen som jag upplevde som inspirerande. Förutom det praktiska arbetet och kontakten med intressanta människor, gav praktiken plats för nytänkande och jag såg nya möjligheter för mig själv.

Antonia