Meny

MÅLGRUPP

Detta är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden

Vidareutveckling av Grön Kraft”

Grön förberedelse för praktik

 

  • Vuxen (över 25 år), 12 månader sammanhängande arbetslöshet och anmäld till AF.
  •  Unga (under 25 år): 6 månaders sammanhängande arbetslöshet.