Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

MÅLGRUPP

Detta är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden

Vidareutveckling av Grön Kraft”

Grön förberedelse för praktik

 

  • Vuxen (över 25 år), 12 månader sammanhängande arbetslöshet och anmäld till AF.
  •  Unga (under 25 år): 6 månaders sammanhängande arbetslöshet.