Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kommunal samverkan

Vi vill vara en självklar aktör i närsamhället och som församling vara lyhörd för behov av insater.

I vår vardagsverksamhet finns vi som församling med í skilda sammanhang som aktör och som stöd:

POSOM-gruppen, den kommunala kris- och stödgruppen finns vi med i som i de flesta kommuner.

Vi är med i BUV-gruppen som arbetar förebyggande i sociala frågor kring barn och unga.

Representanter i BUV är:

Pedagog Erika Jernberg erika.jernberg@svenskakyrkan.se