Kommunal samverkan

Vi vill vara en självklar aktör i närsamhället och som församling vara lyhörd för behov av insater.

I vår vardagsverksamhet finns vi som församling med í skilda sammanhang som aktör och som stöd:

POSOM-gruppen, den kommunala kris- och stödgruppen finns vi med i som i de flesta kommuner.

Vi är med i BUV-gruppen som arbetar förebyggande i sociala frågor kring barn och unga.

Representanter i BUV är:

Pedagog Erika Jernberg erika.jernberg@svenskakyrkan.se