Information och bakgrund

Välkommen till pilgrimssidan för Hedemora-Husby-Garpenbergs församling.

Information och bakgrund

Hedemora-Husby-Garpbenbergs församling har en pilgrimsled som i huvudsak är en vandring i cirkel med start och mål i Hedemora. Leden är ca 13 mil lång och etapperna runt 15-25 km vardera  (en etapp blir ca 27 km).

Vi passerar Hedemora kommuns samtliga kyrkor under vandringarna.   Vi väljer pilgrimsvandring som metod för att knyta an till ett klassiskt kristet sätt att kombinera kropp och själ och ande i vårt sökande efter Gud.

Vi väljer pilgrimsvandring eftersom det kan vara en väg till den stressade nutidsmänniskan att finna vila, stärka sitt fysiska och psykiska jag och genom delade tankar mogna en smula.

Varje vandring och etapp innehåller ett tydligt sändande och ett tydligt mottagande i form av gudstjänst/andakt.

Man kan vara med utan egentliga andliga/kristna preferenser, men andligheten ligger som en klangbotten för oss som arrangörer/inbjudare.Vandringen/vandringarna kommer att knyta an till pilgrimmens ledord om enkelhet och inte primärt att erbjuda något extra-komfortabelt boende.

Fullt utbyggd kan leden nyttjas för enskilt vandrande, men vi kommer även att anordna gemensamma vandringar:

     -Dels en hel veckovandring med andlig vägledning
     -Möjlighet att ansluta till dagsetapper under denna vandring
     -Några endagarsvandringar i ordnad form
     -Grupper och enskilda kommer att kunna vandra organiserat

Vi som huvudman för pilgrimsleden tillhandahåller kartor och övrig vandringsinformation, kyrkogatan 20   776 30 Hedemora

Under vandringarna kommer gudstjänstverksamhet att erbjudas.

Pilgrimmens ledord 
Enkelhet – långsamhet – andlighet – delande – bekymmerslöshet – frihet – tystnad