Hedemora Racing Team

En del av Meningsfull fritid

Våren 2022 startatades upp en grupp för motorintresserade ungdomar upp. Tillsammans ska de bygga en tävlingsbil och delta i ett långlopp. Byggandet sker i fordonsprogrammets lokaler efter skoltid. Gruppen kallar sig Hedemora Racing Team (Hedemora RT) och består av ungdomar från högstadiet och gymnasiet i Hedemora. De har skapat ett Instagramkonto, ”hedemorart” där de kommer uppdatera hur byggandet av bilen löper på.

Byggprojektet är ett samarbete mellan Hedemora kommun, Hedemora, Husby och Garpenbergs församling, SMK Hedemora, Hedemora MK och MECA R-Sport Sweden.

Gruppen kommer även planera och genomföra aktiviteter för andra motorburna ungdomar i kommunen.