Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Grön förberedelse

Hopp om livet med gruppverksamhet

Grön förberedelse inför praktik är lämplig för personer som har behov av återhämtning och som vill arbeta med sin personliga utveckling Hedemora-Garpenbergs församlings gröna förberedelse inför praktik innebär både vistelse i naturen och inomhus, beroende på årstid. Under sommarhalvåret förläggs alla aktiviteter utomhus, ofta på den egna lägerplatsen i skogen. Dagligt återkommande aktiviteter är promenader med mindfulness, avslappningsövningar, samling vid elden för fika, lunch och kursinslag med rubrikerna hälsa-mat/sömn/motion, personlig utveckling och existentiell hälsa. Kurstiden handlar om förberedelser för den kommande praktiken i församlingens verksamheter.

En dag i veckan ägnas åt Grön aktivitet, till exempel arbete på en vandringsled, slöjd eller trädgårdsaktivitet.

 

Programmet bygger på forskning om de läkande effekter som naturvistelse har och på erfarenheter från andra gröna verksamheter. Det har visat sig att gruppaktivitet i friluftsmiljö ökar deltagarnas sociala förmåga, självskattade hälsa, livskvalitet och framtidstro.