Gå med i svenska kyrkan

Är du intresserad av att gå med i svenska kyrkan? Ladda ned blanketten för inträdan här.

Varför bli medlem?

Ditt medlemskap i Hedemora-Garpenberg församling gör att vi bland annat kan bedriva:

·         Kostnadsfria dop, vigslar och begravning för alla medlemmar

·         Många olika slags gudstjänster – helger och vardagar

·         Möjlighet till själavårdande samtal

·         En strävan efter en levande mötesplats mellan Gud och människor

·         Samtal och vägledning i frågor om tro och liv

·         Kompetent personal inom olika områden

·         Egna konserter och musikgudstjänster

·         En inbjudande kyrka för skolavslutningar och Lucia

·         Vård av kyrkorna i Hedemora, Garpenberg och Vikmanshyttan

·         Underhåll och drift av församlingshemmen

·         Bra lokaler och trevlig personal vid uthyrning av bl.a. S:t Paulusgården

·         Skolkontakter – etikundervisning

·         En omfattande barn- och ungdomsverksamhet

·         Konfirmandverksamhet och läger

·         Social närvaro vid skolavslutningar och andra evenemang

·         Arbetskretsen – en mötesplats för äldre

·         Omsorg på vårdhem genom präst och diakoniarbetare

·         Körer och möjlighet till musikundervisning, egen replokal

·         Samtalsgrupper för sörjande

·         Öppet-hus verksamhet

·         Internationellt arbete

·         Vänförsamlingar i Lettland och Tanzania

·         Hembesök och uppvaktning av äldre

·         Omfattande arbete till stöd för missbrukare och anhöriga  - FRIA- gården

·         Öppna kyrkor

·         Jul och Påskdrama för förskola och skola och boende på institutioner

·         Ekonomiskt stöd till Svenska kyrkan i utlandet

·         Medverkan i krisgrupper och insatser vid olika krissituationer i samhället

….och mycket annat som vi tycker är angeläget!