Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling Besöks- och postadress: Kyrkogatan 20, 77630 Hedemora Telefon: +46(225)257000 E-post till Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingens vision

"Hedemora-Garpenbergs församling vill som en del av en öppen folkkyrka, fullgöra den uppgiften, på den del av jorden där vi är satta att verka. Vi vill förvalta och föra arvet av kontinuitet och stabilitet vidare. Detta sker inte bara genom våra kyrkobyggnader, utan också genom att vi som människor delar liv i glädje och sorg, arbete och bön. Församlingen vill hitta former för att uttrycka vår tro på den Gud vi känner igen genom Jesus Kristus och vill samtidigt vara en kanal genom vilken Gud kan uttrycka sin tro på skapelsen och människan.Vi vill tillsammans skapa miljöer där människor som lever i vistas i vår trakt helas, upprättas och mognar och ges möjlighet att erfara Guds närvaro i sina liv"............ur förslag till församlingsinstruktion

Kyrkoherden är församlingens ledare och chef för all verksamhet i Hedemora-Garpenbergs församling. I vår församling är vi 30 anställda medarbetare som i enlighet med kyrkans uppdrag fullgör arbetet med att utveckla ett levande och differentierat gudstjänst- och vardagsliv med många mötesplatser för dem som bor och vistas i vår församling.

Du kan läsa mer om vår verksamhet under fliken "utbud och struktur" som kommer att uppdateras under hösten.........

Kyrkoherde Pontus Gunnarsson  tfn 0225-25 70 11 eller pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se