Prata med oss

Kontakt

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling Besöks- och postadress: Kyrkogatan 20, 77630 Hedemora Telefon: +46(225)257000 E-post till Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingens styrning

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som väljs av alla kyrkotillhöriga vid kyrkovalen som intäffar vart fjärde år i oktober. Från kyrkofullmäktige väljs församlingens kyrkoråd, som är styrelse för församlingen. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot. Förberdelse av sammanträden och beredning av ärenden hanteras av arbetsutskottet (AU) Församlingsdelarna har var sina rådgivande organ som heter kapellrådet i Vikmanshyttan, sockenrådet i Garpenberg. Också Hedemoradelen skall få ett eget sockenråd

Nomineringsgrupper

I Hedemora-Garpbenbergs församling kommer ledamöterna från fem olika nomineringsgrupper. Det är, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Borgerligt Alternativ, FRIA-listan och Miljöpartiet.

Kyrkofullmäktige  

Ordförande i kyrkofullmäktige är Elisabeth Hedlund (S)
tfn 0225-25 70 45  Elisabeth Hedlund

1:a Vice ordförande i kyrkofullmäktige är Solbrith Stening (BA)
tfn 070-692 20 32  solbrith.stening@live.se

2:a Vice ordförande i kyrkofullmäktige är Erica Drugge (C)
tfn 070-624 48 77  erica.drugge@olympicaskolan.com

 

Kyrkorådet

Ordförande i kyrkorådet är Inger Eriksson (C)
tfn 070  644 03 88   inger.eriksson@hedemora.se

Vice ordförande i kyrkorådet är Ola Gilén (S)
tfn 070-329 37 89   ola@gilen.se

Sockenrådet i Garpenberg

Ordförande i sockenrådet Garpenberger är Leif Fredriksson (S)
tfn 073 957  28 76   leif.f@live.se

Kapellrådet i Vikmanshyttan

Ordförande i kapellrådet är Ulf Jansson (C)
tfn 070  681 17 500