Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling Besöks- och postadress: Kyrkogatan 20, 77630 Hedemora Telefon: +46(225)257000 E-post till Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingens styrning

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som väljs av alla kyrkotillhöriga vid kyrkovalen som intäffar vart fjärde år i oktober. Från kyrkofullmäktige väljs församlingens kyrkoråd, som är styrelse för församlingen. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot. Förberdelse av sammanträden och beredning av ärenden hanteras av arbetsutskottet (AU) Församlingsdelarna har var sina rådgivande organ som heter kapellrådet i Vikmanshyttan, sockenrådet i Garpenberg. Också Hedemoradelen skall få ett eget sockenråd

Nomineringsgrupper

I Hedemora-Garpbenbergs församling kommer ledamöterna från fem olika nomineringsgrupper. Det är, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Borgerligt Alternativ, FRIA-listan och Miljöpartiet.

Kyrkofullmäktige  

Ordförande i kyrkofullmäktige är Erica Drugge (C)
tfn 073-624 48 77  erica.drugge211@gmail.com

1:a Vice ordförande i kyrkofullmäktige är Birgitta Thörnberg 
tfn 070-574 93 88  brigittathornberg@hotmail.com

Kyrkorådet

Ordförande i kyrkorådet är Inger Eriksson (C)
tfn 070  644 03 88   inger.eriksson@hedemora.se

Vice ordförande i kyrkorådet är Gunilla Nordholm 
tfn 070-659 59 07   gunilla.nordholm@telia.com

Sockenrådet i Garpenberg

Ordförande i sockenrådet Garpenberger är Leif Fredriksson (S)
tfn 073 957  28 76   leif.f@live.se

Kapellrådet i Vikmanshyttan

Ordförande i kapellrådet är Ulf Jansson (C)
tfn 070  681 17 500