Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Företagskontakter

Vår församling vill även vara mitt i församlingsbornas vardag. Det gäller alla som bor och vistas i Hedemora-Garpenbergs församling. Företagspräst är Anders Berglund

Kyrkan är en del av samhället - i glädje och sorg.

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på arbetsplatsen. Mår vi dåligt privat så påverkar det också arbetsplatsen och då kan det vara bra att ha någon utifrån att samtala med och bolla tankar och känslor med.

Som präst har Anders lång erfarenhet av samtal i olika former, men vill givetvis dela glädjen likaväl som det tunga. Som präst har han tystnadsplikt. Prästens roll på företaget är att i samförstånd med företagsledning och facken:

  •  Erbjuda kontinuerlig närvaro - regelbundenhet är viktig, eftersom det tar tid att bygga relationer.
  • Ställa upp för samtal med enskilda eller personalgrupper vid behov.
  • Vara en del av företagets fortlöpande krisplan. 
  • Vara ett bollplank i etiska frågeställningar.

Visserligen är Anders präst, men du kan komma med livsfrågor vare sig du har en tro eller inte, rollen på företaget är lyssnarens.

Välkommen att höra av dig!

Anders B

Anders Berglund, präst 
tfn 0225-25 70 14
  
anders.g.berglund@svenskakyrkan.se