Leder som leder

Leder som Leder, ett ESF projekt som får personer i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden

Verksamhet i grön miljö

Leder som Leder delfinansieras av Leader Nedre Dalälven och Hedemora Kommun och projektet drivs av Hedemora Husby och Garpenbergs församling. Vår tanke är att i Hovranområdet och längs med Pilgrimsleden i Hedemora kommun anlägga och rusta upp vandringsleder. Vi vill att det ska bli mer tillgängligt för naturturism och även ge möjlighet att skapa sysselsättning för personer som idag befinner sig en bit från arbetsmarknaden. Att ha ett projekt som har en uppgift (vi bygger vandringsleder) gör att deltagarna känner sig mer uppskattade och engagerade vilket leder till att de mår bättre och att deras självkänsla ökar. Då det kommer passera många personer längs leden under projekttiden så får deltagarna en direktuppskattning eftersom de är där samtidigt vilket stärker individens självkänsla.

Aktiviteter utifrån årstid och intressen

En dag innehåller frukost, samtalsrunda, promenad, mindfulness/avslappning, olika teman som livsfrågor och vi följer De sju landmärkena för hälsa och hållbar utveckling. På tisdagar har vi praktik utefter våra leder. Dessutom har vi inslag av b.la hantverk, odling och kulturhistoria.

Verktyg för ett bättre mående

Vi erbjuder 16 veckors aktivitet där naturen används som verk-tyg för att närma sig arbetsmarknaden. Du får fasta tider att hålla och vi jobbar med rutiner för att få vardagen att fungera. Med en uppbyggande och stärkande miljö kan du få kraft och verktyg för att stå bättre rustad inför ett inträde på arbetsmarknaden.