Meny

Leder som leder

Leder som Leder, ett ESF projekt som får personer i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden

Leder som Leder delfinansieras av Leader Nedre Dalälven och
Hedemora Kommun och projektet drivs av Hedemora Husby och Garpenbergs församling. Vår tanke är att i Hovranområdet och längs med Pilgrimsleden i Hedemora kommun anlägga och rusta upp vandringsleder. 
Vi vill att det ska bli mer tillgängligt för naturturism och även ge möjlighet att skapa sysselsättning för personer som idag befinner sig en bit från arbetsmarknaden. Att ha ett projekt som har en uppgift (vi bygger vandringsleder) gör att deltagarna
känner sig mer uppskattade och engagerade vilket leder till att de mår bättre och att deras självkänsla ökar. Då det kommer passera många personer längs leden under projekttiden så får deltagarna en direktuppskattning eftersom de är där samtidigt vilket stärker individens självkänsla. Projektet bygger på vårt tidigare framgångsrika koncept Grön förberedelse
inför praktik.

Verksamhet i grön miljö

Leder som Leder delfinansieras av Leader Nedre Dalälven och Hedemora Kommun och projektet drivs av Hedemora Husby och Garpenbergs församling. Vår tanke är att i Hovranområdet och längs med Pilgrimsleden i Hedemora kommun anlägga och rusta upp vandringsleder. Vi vill att det ska bli mer tillgängligt för naturturism och även ge möjlighet att skapa sysselsättning för personer som idag befinner sig en bit från arbetsmarknaden. Att ha ett projekt som har en uppgift (vi bygger vandringsleder) gör att deltagarna känner sig mer uppskattade och engagerade vilket leder till att de mår bättre och att deras självkänsla ökar. Då det kommer passera många personer längs leden under projekttiden så får deltagarna en direktuppskattning eftersom de är där samtidigt vilket stärker individens självkänsla. Projektet bygger på vårt tidigare framgångsrika koncept Grön förberedelse inför praktik.

En dag innehåller frukost, samtalsrunda, promenad, mindfulness/avslappning, olika teman som livsfrågor och vi följer De sju landmärkena för hälsa och hållbar utveckling. På tisdagar har vi praktik utefter våra leder. 
Dessutom har vi inslag av b.la hantverk, odling och kulturhistoria.

Aktiviteter utifrån årstid och intressen

En dag innehåller frukost, samtalsrunda, promenad, mindfulness/avslappning, olika teman som livsfrågor och vi följer De sju landmärkena för hälsa och hållbar utveckling. På tisdagar har vi praktik utefter våra leder. Dessutom har vi inslag av b.la hantverk, odling och kulturhistoria.

Vi erbjuder 16 veckors aktivitet där naturen används som verk-tyg för att närma sig arbetsmarknaden. Du får fasta tider att hålla och vi jobbar med rutiner för att få vardagen att fungera. Med en uppbyggande och stärkande miljö kan du få kraft och verktyg för att stå bättre rustad inför ett inträde på arbetsmarknaden.

Verktyg för ett bättre mående

Vi erbjuder 16 veckors aktivitet där naturen används som verk-tyg för att närma sig arbetsmarknaden. Du får fasta tider att hålla och vi jobbar med rutiner för att få vardagen att fungera. Med en uppbyggande och stärkande miljö kan du få kraft och verktyg för att stå bättre rustad inför ett inträde på arbetsmarknaden.

startdatum och praktisk information

Vi träffas tre dagar i veckan:
Måndagar 09-14
Tisdagar 09-15
Torsdagar 09-14

Du tar med egen lunch som kan värmas över öppen eld. Det finns varma oömma kläder och skor för utlåning och vi tar oss ut i skogen med egen buss.

  • Grupp 3 26 augusti - 12 december
  • Grupp 4 13 januari - 30 april 2020
  • Grupp 5 24 augusti - 11 december 2020
  • Grupp 6 11 januari - 7 maj 2021
Lars Brandt

Lars Brandt

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Projektledare Leder som leder

Annika Ruth

Annika Ruth

Hedemora, Husby och Garpenbergs församling

Projektmedarbetare Leder som leder, Diakoniassistent