Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Enskilt samtal och stöd

Som församling möter vi enskilda och grupper i samtal och stöd. Våra präster och diakoner har omfattande samtalserfarenhet och tystnadsplikt.

Enskilda är välkomna att söka präster och diakoner för samtal i livs- och trosfrågor.

Våra präster:

Pontus Gunnarsson, kyrkoherde   
0225-25 70 11
pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se   

Cecilia Dresch
0225 25 70 13
cecilia.dresch@svenskakyrkan.se

Douwe Geertsma
0225-257015
douwe.geertsma@svenskakyrkan.se

Anders Berglund                  
0225-25 70 14
anders.g.berglund@svenskakyrkan.se     

Anna Jonsson                               
0225-25 70 12
anna.s.jonsson@svenskakyrkan.se         

Jourhavande präst kvällar/nätter mellan kl 21-06, tfn 112.

Våra diakoner:

Birgitta Persson                             
0225-25 70 33
birgitta.m.persson@svenskakyrkan.se       

Tina Flander 
0225-25 70 31
tina.flander@svenskakyrkan.se    

Vi har regelbundet anhöriggrupper för dem som mist sina nära och kära.
Frågor om anhöriggrupper besvaras av Birgitta Persson tfn 0225-25 70 33 birgitta.m.persson@svenskakyrkan.se

Vi har  stödsamtal till enskilda i missbruk eller anhöriga/medberoende och regelbundna anhörigcirklar på FRIA-gården för närstående till dem som har missbruksproblem.
Kontakta Tina Flander  eller Eva Andersson Sten på tfn 0225-139 09, hedemora.friagarden@svenskakyrkan.se