Viktig information med anledning av corona

Coronaviruset

Kyrkan ska vara en plats som erbjuder trygghet. Tillsammans får vi göra vårt bästa för att ställa om till nya sätt att mötas och stötta de som behöver hjälp och uppmuntran denna speciella tid

Från och med 12 december behöver du visa digitalt vaccinationsbevis om evenemang beräknas ha fler än 50 besökare.

Max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik. Detta gäller alla som är 18 år eller äldre. Du som av medicinska skäl inte kan vaccinera dig behöver visa läkarintyg och legitimation.

Hur du hämtar ut ett digitalt vaccinationsbevis eller laddar ned en blankett om du inte använder e-legitimation eller saknar folkbokföringsadress så hittar du information här: www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis

OBS! För dig som redan hämtat ut ditt digitala vaccinationsbevis ber vi dig kontrollera att det fortfarande gäller. Efter utgånget datum behöver man ladda ner det på nytt.

Regeringens beslut hittar du här:
regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/skarpta-smittskyddsatgarder-infors-den-12-januari-2022/

Alla andra evenemang kommer att begränsas till maximalt 50 besökare. Begränsningen är för att minska smittspridningen och följa regeringens bestämmelser. När vaccinationsbevis krävs finns angivet i annonsering och på hemsidan.

När behöver du visa ditt vaccinationsbevis och legitimation?
Från och med onsdag den 1 december

Vid nedanstående tillfällen kommer det behövas vaccinationsbevis och legitimation från 18 år och uppåt eller läkarintyg och legitimation för dig som pga medicinska skäl ej kan vaccinera dig. Dessa tillfällen brukar dra fler än 50 personer och det ger då fler möjligheten att kunna komma in.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om covidbevis.
Hämtat från:
www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/svar-pa-vanliga-fragor-om-covidbevis/


Hur skaffar jag eller förnyar ett vaccinationsbevis?
Ett vaccinationsbevis får du inte automatiskt efter din vaccination, utan du behöver alltid begära att få ett bevis.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se och följa instruktionen där. Detsamma gäller om du behöver skaffa ett nytt bevis, eftersom giltighetstiden på ditt nuvarande bevis har gått ut eller håller på att gå ut.

Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du läsa mer här om hur du gör.

Varför ska vaccinationsbevis visas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus för fler än 50 personer?
Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare. Kravet på vaccinationsbevis gäller för personer som är 18 år och äldre.

Vilka typer av evenemang rör det sig om, där vaccinationsbevis ska visas?
Det rör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som äger rum inomhus och samlar fler än 50 personer.

Kommer arrangören ha rätt att neka mig inträde, om jag inte vill visa ett vaccinationsbevis?
Ja.

Kommer jag kunna visa bevis på negativt test (s.k. testbevis) eller tillfrisknandebevis i stället för vaccinationsbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?
Nej, endast vaccinationsbevis kommer att godtas.

Varför kan inte testbevis eller tillfrisknandebevis användas vid evenemang?
Det beror på att syftet med åtgärden är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper.

Vad ska jag göra om jag vill besöka ett evenemang men inte kan vaccinera mig på grund av medicinska skäl?
Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.

Gäller kravet på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även barn?
Nej, kravet på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller personer som är 18 år och äldre.

Jag har redan ett vaccinationsbevis, behöver jag ta ut ett nytt?
Nej, du kan använda ditt vaccinationsbevis så länge det är giltigt.

Giltighetstiden på mitt vaccinationsbevis är på väg att gå ut, hur skaffar jag ett nytt?
Gå till www.covidbevis.se och följ instruktionerna där för att hämta ett nytt bevis.

Jag har ingen e-legitimation, hur länge kommer jag att få vänta på mitt bevis?
Vi kan i dag inte säga exakt hur lång väntetiden blir. Det beror bland annat på hur många som hör av sig och beställer ett vaccinationsbevis med en blankett, för att sedan få beviset postat till sig.

Vad händer om en arrangör inte vill kräva vaccinationsbevis för inträde till sitt evenemang?
Om det är ett evenemang som samlar fler än 50 personer och hålls inomhus så kommer arrangören i stället att få följa föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ska utfärda. Exempel på begränsningar som kan komma att införas för evenemang där vaccinationsbevis inte används är regler om max antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta och krav på avstånd mellan sällskap. För detaljer hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Vad är allmänna sammankomster?
– sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
– föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
– sammankomster som hålls för religionsutövning,
– teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, och
– andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad är offentliga tillställningar?
– tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
– danstillställningar,
– tivolinöjen och festtåg,
– marknader och mässor, och
– andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar

Digitala andakter finns på hemsidan tillgängligt för alla att ta del av. 

Uppdaterad information om enskilda verksamheter och arrangemang hittar du i vår kalender ”Vad händer i kyrkan?”.

Längst ner på sidan finns också en länk till bönewebben om du vill skriva en bön eller tända ett virtuellt ljus.

Information finns förutom här även på vår facebook.

Mer information om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden och Folhälsomyndighetens hemsida.

Jourhavande präst

Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 17.00-08.00. Ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

Kontakta