Återlämnade gravplatser 2020

Varje år återlämnas eller återtas ett antal gravplatser.

Vi sparar gravvården på plats på graven i 2 år, därefter tas gravvården bort och gravplatsen kan återanvändas.

Ibland kan det hända att en gravrättsinnehavare återlämnar en gravplats, men att det finns någon annan i släkten som vill ta över innehavet, då kontaktar man kyrkogårdsförvaltningen för att få en ansökningsblankett.