Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vikmanshyttans kyrkliga arbetskrets

Första Onsdagen i månaden, Brukskyrkan-Vikmanshyttan

I Vikmanshyttan träffas vi i Brukskyrkan första Onsdagen i varje månad kl 18.00 om inte annat meddelas.

I Vikmanshyttan stöder vi företrädesvis vår vänförsamling Kashasa i Tanzania.

 Kontaktperson: Diakon Birgitta Persson, 0225-257033