Hautaaminen koronapandemian aikana

Omaisen tai ystävän kuoltua jälkeen koemme tarvetta kokoontua yhteen jättämään hyvästejä ja suremaan yhdessä. Koronaviruksen vuoksi olemme täysin uudenlaisessa tilanteessa.

Epidemian vuoksi meidän on mietittävä uudelleen tapoja järjestää hautajaisia viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Hautajaisista vastaavat tahot Ruotsissa, auttavat sinua omaisena järjestämään kauniit ja merkitykselliset, mutta myös tämänhetkisen virustilanteen huomioiden vastuullisesti toteutetut hautajaiset. Tässä tekstissä käymme läpi, miten kaikki tapahtuu ja mitä sääntöjä tulee seurata.

Mikä taho vastaa hautaustoiminnasta Ruotsissa?

Ruotsissa hautaustoiminnasta vastaavat tahot ovat Ruotsin kirkon seurakunnat ja pastoraatit sekä Tukholman ja Tranåsin kunnat.  Hautaustoimen vastuutahon (huvudman) on huolehdittava seuraavista kuolinpesälle maksuttomista toimista:

 • Hautapaikka tai vastaava yleisellä hautausmaalla 25 vuoden ajan
 • Hautaaminen mukaan lukien haudan avaaminen, peittäminen ja avatun haudan valmistelu
 • Kuljetukset alkaen siitä, kun hautaustoiminnasta vastaava taho on ottanut vastuun vainajan ruumiista, siihen saakka, kunnes hautaus on toimitettu. Hautauskuljetus hautaustoiminnasta vastaavan tahon toimialueen ulkopuolelle siinä tapauksessa, että sen on velvollisuus järjestää erityinen hautapaikka.
 • Tuhkaus
 • Tilat vainajan ruumiin näyttöä ja säilytystä varten
 • Tilat uskonnollisesti neutraaleille tunnustuksettomille hautajaisille.

Hautaustoiminnasta vastaavan tahon on lisäksi tarjottava omalla tai vaihtoehtoisesti läheisellä hallintoalueella erityiset hautapaikat niille, jotka eivät kuulu mihinkään kristilliseen uskontokuntaan.

Hautaustoiminnan vastuutahoilla (Ruotsin kirkko sekä Tukholman ja Tranåsin kunnat) on yhteiskunnallinen tehtävä huolehtia hautaustoiminnasta kaikkien Ruotsissa asuvien osalta. Tehtävä on määrätty Ruotsin laissa. Nämä tahot kunnioittavat ihmisten erilaisia uskonnollisia vakaumuksia ja yksilöllisiä toiveita hautaamisen suhteen. Ne tekevät kaiken voitavansa, jotta vainajan pikaista hautaamista toivovan omaisen toiveet tulisivat täytetyiksi.

Hautaustoimen vastuutahoilla ei ole velvollisuutta tarjota ennen hautaamista tapahtuvia uskonnollisia rituaaleja, kuten vainajan pesua, varten tarvittavia tiloja ja varusteita. Tällaiset rituaalit suorittaa se uskonnollinen yhteisö, johon vainaja kuului.

Omaiset suunnittelevat hautajaiset

Hautajaisten suunnittelusta ja järjestämisestä vastaavat omaiset.  Ruotsin kirkkoon kuuluvan vainajan omaiset järjestävät siunaustilaisuuden usein yhdessä papin kanssa siinä seurakunnassa, johon vainaja kuului. Mikäli vainaja kuului johonkin toiseen uskontokuntaan (esim. katoliseen, juutalaiseen, islamilaiseen, buddhalaiseen tai hindulaiseen), omaiset järjestävät saattotilaisuuden yhdessä oman uskontokuntansa edustajien kanssa. On mahdollista järjestää myös tunnustukseton hautaaminen (borgerlig begravning) uskontokuntiin kuulumattomille. 

Hautajaisten järjestämisvastuu on kunnalla, mikäli omaisia ei ole tai kukaan omaisista ei halua järjestää hautajaisia. Vainajan toive hautaamisesta ja siitä, onko hän halunnut tulla haudatuksi arkussa vai tuhkatuksi, tulee ottaa huomioon riippumatta siitä, kuka hautaamisen järjestää.

Vainaja tuhkataan tai haudataan arkussa

Ruotsissa on nykyään käytössä kaksi sallittua hautaustapaa: joko arkkuhautaus (gravsatt), jossa vainaja haudataan arkussa maahan, tai tuhkaus (kremerad), jossa vainajan ruumis poltetaan krematoriossa ja tuhka lasketaan maahan. Omaiset päättävät, kumpi tapa valitaan.

On tärkeää, että vainaja tuhkataan tai haudataan niin pian kuin mahdollista. Pisin sallittu aika kuoleman ja arkkuhautauksen tai tuhkauksen välillä on kuukausi. Veroviranomainen (Skatteverket) voi erityisestä syystä myöntää lykkäystä tuhkaamiseen tai arkkuhautaukseen. Vainajan tuhka tulee haudata vuoden kuluessa tuhkauksesta. Hautaustoiminnasta vastaava taho voi myöntää lykkäystä tuhkan hautaamiselle.

Koronaviruksen vuoksi määrätyt erityissäännöt

Hautaamisen ajankohta

Osa omaisista haluaa lykätä hautaamista koronavirustilanteen vuoksi. Ruotsin hautauslain mukaan vainaja tulee kuitenkin haudata tai tuhkata niin pian kuin mahdollista – viimeistään kuukauden kuluttua kuolemasta.

Hautaamisen lykkäämättä jättämiselle on muitakin perusteita. Hautajaiset ovat osa suruprosessia, ja kokemukset osoittavat, että hautajaisten järjestäminen lievittää usein surua. Vainajan ruumiin säilyttämisestä saattaa myös muodostua ongelma, jos moni lykkää hautaamista.

Mikäli sinä läheisenä haluat kuitenkin lykätä hautajaisia, voit valita vainajalle tuhkauksen ennen varsinaista hautajaistilaisuutta. Tällä tavoin voit siirtää hautajaisia ajankohtaan, jolloin tuhkauksesta on kulunut enintään vuosi, ja hautajaistilaisuudessa voi yhtä hyvin olla uurna arkun sijaan.

Muistotilaisuus myöhempänä ajankohtana

Mitä voit tehdä, mikäli hautaamisen järjestäminen ei onnistu tavalla, jota olet omaisena toivonut? Tällaisessa tilanteessa on mahdollista kutsua läheiset muistotilaisuuteen myöhemmin, jolloin useampi pääsee osallistumaan. Tuona ajankohtana voi järjestää myös hartaustilaisuuden, rukoushetken tai seremonian omien uskonnollisten perinteiden mukaisesti.

Siunaustilaisuus ja saattotilaisuus

Omaisena sinua autetaan järjestämään siunaus-/saattotilaisuus yhdessä toivomasi uskontokunnan edustajan kanssa. Koronavirusaikana voi olla hyvä painaa mieleen muutama seikka ennen hautajaisten suunnittelua.
Lähimpänä omaisena sinun tulee neuvotella uskontokuntasi edustajien kanssa siitä, miten hautaus voidaan järjestää kaikkien tilaisuuteen osallistuvien kannalta turvallisesti.

Uskontokunnan järjestämät siunaus- ja saattotilaisuudet lasketaan julkisiksi kokoontumisiksi (allmän sammankomst), ja Ruotsin hallitus on määrännyt, että tällaisiin kokoontumisiin saa osallistua rajattu määrä: enintään 20 henkeä. Toisin sanottuna on suositeltavaa kutsua paikalle niin vähän ihmisiä kuin mahdollista.

Siunaustilaisuuteen osallistuvien tule

 • huolehtia käsihygieniasta
 • olla oireettomia
 • välttää fyysistä kontaktia, kuten halauksia ja kättelyitä.

Tilan koko on ratkaiseva tekijä sen kannalta, kuinka monta ihmistä voit kutsua siunaus-/saattotilaisuuteen. Vaikka järjestäisit siunaustilaisuuden ulkona, kaikkien osallistujien tulee voida pitää suositeltu turvaväli toisiinsa. Riskiryhmäläisten tai oireisten henkilöiden ei tule kansanterveysviranomaisen (Folkhälsomyndigheten) suositusten mukaisesti osallistua hautajaisiin.

Muistotilaisuus heti hautaamisen jälkeen

On kaunista kokoontua muistotilaisuuteen heti hautaamisen jälkeen ja olla yhdessä suvun ja ystävien kanssa. Hallituksen ja kansanterveysviranomaisen määräykset viruksen leviämisen ehkäisemiseksi koskevat luonnollisesti myös muistotilaisuuksia. Vieraiden on pidettävä suositellut turvavälit toisiinsa, huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ja vältettävä fyysistä kontaktia. Ota myös huomioon, että ruoka on tarjoiltava pöytiin noutopöytätarjoilulle tyypillisen tungoksen välttämiseksi.

Vaihtoehtoisia siunaustilaisuuden muotoja

Koronaviruksen vuoksi voi olla hyvä miettiä vaihtoehtoisia siunaus- ja saattotilaisuuden muotoja. Tässä on muutamia miettimisen arvoisia vaihtoehtoja:

 • Kutsu vieraat seuraamaan livelähetystä tai katsomaan videokuvaa hautajaisista. Jos pyydät jotakuta läsnäolijaa kuvaamaan, voit lähettää tilaisuuden livenä sosiaalisen median tai muiden digitaalisten palveluiden kautta. Voit myös jakaa videon jälkikäteen.
 • Pidä pienet hautajaiset nyt ja suurempi kokoontuminen myöhemmin. Vaatimaton siunaustilaisuus vain kaikkein lähimpien omaisten kesken voi olla hyvin kaunis ja merkityksellinen. Omaisena voit halutessasi kutsua ihmisiä myöhemmin suurempaan kokoontumiseen ja muistotilaisuuteen.
 • Hautaus tuhkaamisen jälkeen. On myös mahdollista, että hautaustilaisuus järjestetään vainajan tuhkaamisen jälkeen. Tällöin siunaustilaisuudessa on arkun paikalla uurna ja hautaaminen voidaan järjestää viimeistään vuoden kuluttua tuhkauksesta.