Foto: Anna Romberg

Västerkyrkan

EFS Missionsförening i Hässleholm

Västerkyrkan är en stadsdelskyrka på Väster i Hässleholm. Kyrkan ägs av EFS Missionsförening i Hässleholm och verksamheten bedrivs i samarbete mellan EFS och Svenska kyrkan.

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Gudstjänsten är församlingens hjärta där Herren möter oss i ordet, sången, musiken och i mässan.

Färgglada muggar framför en korg med frukt.

Onsdagsträffar i Västerkyrkan

Öppen gemenskap för alla med blandat program och eftermiddagskaffe. Onsdagar jämna veckor klockan 14-16. Nästa träff 5 april. "Kyrkan i Irak". EFS-praktikant Sara Franklin berättar.

STICKCAFÉ i Västerkyrkan

Måndagar, udda veckor klockan 14-16. Nästa träff 27 mars. Välkommen!

Altare av ljust trä framför vit vägg med tegel runt om.

Morgonbön

Vi ber för fred. Varje onsdag 09:30 morgonbön i Västerkyrkan. En stilla stund mitt i veckan med tid för bön och reflektion i gemenskap och möjlighet att tända ljus.

Smörgåsar grilla över öppen eld.

Friluftskul i Västerkyrkan

Intresserad av natur och friluftsliv och går i åk 1-4? Då är Friluftskul något för dig! ANMÄLAN!

Söndagsskola "Skatten", Västerkyrkan

Ett kreativt och roligt sätt för barnen att göra en upptäcktsfärd i bibelns värld och ha en samling utifrån sina villkor. Ingen föranmälan krävs - du kommer när det passar dig! Söndag 2/4 under gudstjänsten klockan 10. Läs mer:

Glasmosaik i starka färger med motiv nattvarden med Jesus och lärjungarna. Judas sitter framför bordet och sträcker sin hand mot fatet.

DEN GÅTFULLE JUDAS

-tankar om en av stilla veckans personligheter. 4 april 19.00 i Västerkyrkan.

Ljusbärare i Västerkyrkan

BÖNENS TRE RELATIONER

En öppen samtalsgrupp i Västerkyrkan med tre samlingar om bön. Första tillfället 11 april kl. 18.30-20.00.

Tecknad vuxenväg till tro

KATEKUMENATET

Samtalsgrupp om kristen tro. Onsdagar 18.00-20.00 i Västerkyrkan. Kontakt Marianne Molin 0451-77 62 19.

Västerkyrkans kör

En fyrstämmig vuxenkör som ofta medverkar på gudstjänster.

Vita blommor på ett träd.

Vårljus och sommarsol

Musikgudstjänst i Västerkyrkan 14 maj klockan 18.00.

PROGRAM

Händer i Västerkyrkan - se kalendern:

TRO OCH UPPDRAG

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

KYRKOBYGGNADEN

Västerkyrkan invigdes den 28 augusti 1966.

KONTAKT

Kontakta anställda och boka lokal.