Foto: Anna Romberg

Västerkyrkan

EFS Missionsförening i Hässleholm. Öppet i samband med gudstjänster och församlingsverksamhet.

Västerkyrkan är en stadsdelskyrka på Väster i Hässleholm. Kyrkan ägs av EFS Missionsförening i Hässleholm och verksamheten bedrivs i samarbete mellan EFS och Svenska kyrkan.

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Gudstjänsten är församlingens hjärta där Herren möter oss i ordet, sången, musiken och i mässan.

Altare av ljust trä framför vit vägg med tegel runt om.

Morgonbön i Västerkyrkan

Vi ber för fred. Varje onsdag 09:30 morgonbön i Västerkyrkan.

Färgglada muggar framför en korg med frukt.

Onsdagsträffen i Västerkyrkan

Eftermiddagskaffe, blandat program och andakt. Jämna veckor klockan 14.00.

En person i ljusblå tröja stickar med gult garn. Man ser inte personens ansikte.

Stickcafé i Västerkyrkan

Måndagar, udda veckor klockan 14-16. Välkommen!

Närbild på ett litet barns ansikte. Stora mörka ögon.

Babysång

Kom och sjung, ramsa och gläds med din baby. Här samlas vi med de små barnen för att sjunga och röra oss till musik.

Söndagsskola "Skatten" i Västerkyrkan

I söndagsskolan samlas vi kring Bibelns berättelser som tar oss med på ett äventyr med Gud och varandra.

Smörgåsar grilla över öppen eld.

Friluftskul i Västerkyrkan

Är du intresserad av natur och friluftsliv och går i åk F-6? Då är Friluftskul något för dig!

Västerkyrkans kör

Västerkyrkans kör

En fyrstämmig vuxenkör som ofta medverkar på gudstjänster.

Tecknad vuxenväg till tro

KATEKUMENATET

Samtalsgrupp om kristen tro i Västerkyrkan.

Västerkyrkans program

Händer i Västerkyrkan - ladda ner programmet eller se kalendern.

EFS - Tro och uppdrag

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

Västerkyrkan - kyrkobyggnaden

Västerkyrkan invigdes den 28 augusti 1966.