Foto: Anna Romberg

Västerkyrkan

Västerkyrkan invigdes den 28 augusti 1966.

Följ med på en guidad tur i Västerkyrkan:

Sin nuvarande utformning fick kyrkan efter en omfattande om- och tillbyggnad, innefattande bl.a. handikappanpassning och ändamålsenliga arbetslokaler. Den delen invigdes den 9 september 2001.

Den ursprungliga byggnaden ritades av arkitekt Ingvar Eknor, Örkelljunga. Byggmästare var Carl Sjöberg, Broby. Tillbyggnaden ritades av arkitekt Torsten Thuresson, Tormestorp och entreprenör var Göinge Bygg AB. Klockstapeln, som även den ritats av arkitekt Eknor, invigdes den 20 februari 1971. Virket skänktes av missionsvänner i Änglarp. Klockan tillverkades vid M&E Ohlsson i Ystad.