Information kopplad till Covid-19.

Från och med 1 juli, 2021, är det tillåtet att samla max 70 besökare i Hässleholms kyrka, max 75 i Stoby kyrka, max 50 i Norra Sandby och Ignaberga nya kyrka, max 26 i Hästveda kyrka, max 30 i Västerkyrkan och max 20 i Ljungdalakyrkan vid söndagens gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. Sällskap på 8 personer får sitta tillsammans, minst en meters avstånd åt alla håll till andra. Från och med 16 augusti planeras uthyrningen av lokaler att återupptas.