Foto: Anna Romberg

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser

Skillnaden mellan en kyrkogård och en begravningsplats är att den förstnämnda ligger vid en kyrkobyggnad.

Hässleholms Norra begravningsplats

 • Anlades 1982.
 • Yta 160 000 kvadratmeter, där cirka hälften är färdig anlagd begravningsplats, resten skog.
 • Gräskyrkogård, parkliknande.
 • Belägen i Stoby, bredvid Stoby begravningsplats.
 • Möjlighet till gravsättning i kistgravar, urngravar, askgravplats och muslimsk gravplats.

Karta Hässleholms Norra Begravningsplats. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Muslimskt gravkvarter på Hässleholms Norra begravningsplats

 • Här finns ett kvarter för gravsättning av muslimska trosbekännare.
 • Den avlidna vilar med blicken vänd mot Mecka.
 • Kistorna sätts på enkelt gravdjup.
 • Personal sköter gravöppning och är behjälplig med höljningen.
 • Här finns också en Kistbarnlund.

 

Hässleholms Östra begravningsplats

 • Yta 86 000 kvadratmeter.
 • Belägen i Hässleholms centrum, känd för sina ca 350 formklippta idegranar.
 • Möjlighet till gravsättning i urngrav, askgravplats, askgravlund och minneslund.
 • Hässleholms begravningskapell, byggt 1907, finns här.

Karta Hässleholms Östra Begravningsplats. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Stoby kyrkogård

 • Kyrkan är en medeltidskyrka.
 • Stoby Kyrkogård var även hässleholmarnas begravningsplats före 1904 då Hässleholms östra begravningsplats byggdes.
 • Möjlighet till gravsättning i askgravlund och minneslund.

Karta Stoby kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Stoby begravningsplats

 • Här finns Stoby kapell, byggt 1931.
 • Belägen i Stoby bredvid Hässleholms norra begravningsplats.
 • Möjlighet till gravsättning i kistgrav och urngrav.

Karta Stoby begravningsplats. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Norra Sandby kyrkogård

 • Kyrkan är byggd 1864 i nyklassisk stil med trappgaveltorn. På 1940-talet uppfördes en vägg mellan kyrkorummet och sakristian med en freskomålning av Per Siegård.
 • Nyanlagd askgravlund och minneslund 2012.
 • Möjlighet till gravsättning i kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund.

Karta Norra Sandby kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Ignaberga gamla kyrkogård

 • Kyrka från 1100-talet i romansk stil med medeltida träskulpturer.
 • Gamla gravplatser från 1700- och 1800-talen.
 • Här finns minneslund, anlagd 1993.
 • Möjlighet till gravsättning i urngrav och minneslund.

Karta Ignaberga gamla kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Ignaberga nya kyrkogård

 • Ignaberga nya kyrka är placerad i mitten av kyrkogården.
 • Kyrkan är byggd 1884–1887 i nygotisk stil av rött tegel.
 • Möjlighet till gravsättning i kistgrav och urngrav.

Karta Ignaberga nya kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Hästveda kyrkogård

 • Kyrkan är från 1100-talen, med typiskt trappgaveltorn.
 • Askgravlund anlades 2014.
 • Möjlighet till gravsättning i kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund.

Karta Hästveda kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.