Foto: Pixabay.com

SPORTLOVSKUL i Hästveda

20 februari i Hästveda församlingslokal.

Välkommen till trevlig gemenskap med pyssel, lek och fika!

MÅNDAG 20 FEBRUARI

KL. 9.00-12.00 för barn i vuxens sällskap.
KL. 14.00-16.00 för barn i klass F-6.

HÄSTVEDA FÖRSAMLINGSLOKAL
Östra Storgatan 36