Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för patienter, anhöriga och personal på Hässleholms sjukhus.

Sjukhuskyrkan kan:

  • erbjuda stöd, enskilda samtal och själavård
  • erbjuda enskild andakt och nattvard
  • förmedla kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra trossamfund och religioner samt medverka i utbildningssammanhang och personalgrupper

Andrummet har ett litet minibibliotek. Där finns heliga skrifter för de abrahamitiska religionerna: bibeln, koranen och torah, likväl som diktböcker och veckotidningar. En liten barnhörna med leksaker och böcker som berör sorg och förlust ur ett barnperspektiv finns också. Andrummet vill möjliggöra stillhet, vila, eftertanke och bön för patienter, anhöriga och personal.

Sjukhuskyrkan på Hässleholms sjukhus

Sjukhuskyrkan erbjuder ett ”stilla rum”, Andrummet, vid ingång K. Rummet strävar efter att bära en interkulturell profil och är därför inte bärare av några religiösa symboler. Däremot finns gröna växter, en vattenkälla, möjlighet att formulera bön, tankar, hemligheter och att lyssna på musik.

Beredskap

Ni når jourhavande sjukhuspräst på journummer 0451-77 62 80 under vardagar om sjukhusprästen är i tjänst.
Jourhavande sjukhuspräst har beredskap lördag och söndag 8–17.

Övriga tider hänvisar vi till till jourhavande präst via 112 (rikstäckande telefonsjälavård).