Ett hjärta med ett brinnande ljus i. Människor skymtar.
Foto: Ikon

Sinnesromässa

Klockan 18.30 första onsdagen varje månad i Hässleholms kyrka. Nästa Sinnesromässa 5 oktober. Tema "SKÖRD". Elna Mohager spelar tvärflöjt.

SINNESROMÄSSAN
är en stilla mässa där gemenskap, enkelhet och sinnesro står i centrum. Vi får möjlighet att vila från det som tynger oss och hämta styrka att gå vidare.

Kl. 18.30 den första onsdagen i varje månad i Hässleholms kyrka.
Kaffe och smörgås serveras från kl. 18.00.

Hösten 2022
5 okt SKÖRD 
Elna Mohager, tvärflöjt

2 nov FÖRLUST

7 dec ÄNGLAR
Erika Heil-Utbult, solist

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”