Två kvinnor och en man sitter i ett möte och tycks samtala.
Foto: Alex Giacomini

Samtals- och studiegrupper

i Västerkyrkan hösten 2023.

Vi träffas i de olika grupperna klockan 18.30-20.00

Bibelstudiegrupp

Måndagar udda veckor
Start 28 augusti
Ledare Inge Wahlqvist

Temagrupp: Bibelns olika teman

Måndagar jämna veckor
Start 4 september
Ledare Lars-Åke Paulsson

Katekumenatet -vuxenväg till tro

Samtalsgrupp för dig som är nyfiken 
på kyrka och kristen tro.
Onsdagar jämna veckor
Prova-på-kväll 20 september
Ledare Marianne Molin

Samtalsgrupp

Torsdagar udda veckor
Start 14 september
Ledare Anders Magnusson