Samtal, stöd och hjälp

Här finner du olika vägar för att få hjälp i och genom Hässleholms församling

Diakoni

Diakonijouren är öppen för dig som är behövande och hjälpsökande. Möjlighet till samtal med diakon. Soppa serveras. Behöver du någon att prata med? Kontakta diakoniexpeditionerna i Hässleholm och Hästveda.

Projekt Matkassen

Tillsammans med andra kyrkor i Hässleholm delar församlingen ut matkassar till utsatta och behövande ensamstående och familjer.

Två kvinnor sitter vid ett bord pratar över en kopp kaffe.

Diakonins träffpunkter

Öppen gemenskap och möjlighet att träffa våra diakoner.

Grönst gräs, vit björkstam framför stenmur vid en blå sjö.

Leva vidare-grupp

För dig som mist din livskamrat.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för patienter, anhöriga och personal på Hässleholms sjukhus.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.