Samtal, stöd och hjälp

Här finner du olika vägar för att få hjälp i och genom Hässleholms församling

Ann-Louise Persson

Ann-Louise Persson

Hässleholms församling

Diakon

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Hässleholms församling

Diakon

Magnus Lennartson

Magnus Lennartson

Hässleholms församling

Diakon