Foto: Deborah Hudson

Samtal kring "BIBELNS KVINNOR"

Tisdagar jämna veckor i Hässleholms församlingshus. Nästa tillfälle 7 februari klockan 18.30-20.30. Anmälan!

BIBELNS KVINNOR

I Bibelns texter möter vi olika kvinnor och får där ta del av deras livsöden. Vi reflekterar kring tankar och känslor som dessa texter väcker. Kanske känner vi också igen oss själva i några av kvinnorna.

Du som är intresserad av att samtala kring ”Bibelns kvinnor” är välkommen till samtalsgruppen. Samtalsledare är Eva Tingdahl, teologie kandidat.

Hässleholms församlingshus
Tisdagar jämna veckor 
Start 24 januari kl. 18.30-20.30 med paus för kaffe.


Välkommen med din anmälan till

Anders Myhrberg 0451- 77 62 17 eller
anders.myhrberg@svenskakyrkan.se

 

I samarbete med studieförbundet Sensus