Foto: Teija Hedein

Musikalsånger om kärlek, liv och tro med Teija Hedin.

Kyrkans Månadscafé 7 feb kl. 14-16 i Hässleholms församlingshus.