Glada kvinnor sitter i en fullsatt kyrka och sjunger för full hals.
Foto: Ikon

Minns du sången?

Västerkyrkan lördag 18 november klockan 17.

MINNS DU SÅNGEN?

Musik sång med  Västerkyrkans kör och instrumentalister.

Välkommen!

LÖRDAG 18 NOVEMBER
KL. 17.00
VÄSTERKYRKAN

Lämna in din önskesång senast 1 oktober 
till Anette Larsson.
anette.larsson@svenskakyrkan.se
eller i Västerkyrkan