Mässa i Taizéton

Hässleholms kyrka klockan 18.30 onsdagar 21/9, 19/10, 16/11 och 21/12.

Mässa i Taizéton är en enkel nattvardsgudstjänst med böner,
bibelord och sånger som sjungs gång på gång i enkla stämmor,
inramat av tystnad och tända ljus.

Mässan är inspirerad av andaktslivet vid klostret i Taizé och
präglas av gemenskap och enkelhet.

ONSDAGAR KL. 18.30-19.15
HÄSSLEHOLMS KYRKA

Läs mer om kommuniteten i Taizé.

 

Efter mässan träffas vi på CAFÉ OYAK i Örtagården
i Hässleholms församlingshus.

För dig i gymnasiet och uppåt.

CAFÉ OYAK

Start 21 september klockan 19.00-20.30 i Örtagården, Hässleholms församlingshus.