KYRKOBYGGNADEN

Västerkyrkan invigdes den 28 augusti 1966.

Sin nuvarande utformning fick kyrkan efter en omfattande om- och tillbyggnad, innefattande bl.a. handikappanpassning och ändamålsenliga arbetslokaler. Den delen invigdes den 9 september 2001.

Den ursprungliga byggnaden ritades av arkitekt Ingvar Eknor, Örkelljunga. Byggmästare var Carl Sjöberg, Broby. Tillbyggnaden ritades av arkitekt Torsten Thuresson, Tormestorp och entreprenör var Göinge Bygg AB. Klockstapeln, som även den ritats av arkitekt Eknor, invigdes den 20 februari 1971. Virket skänktes av missionsvänner i Änglarp. Klockan tillverkades vid M&E Ohlsson i Ystad.

Utsmyckningar i Västerkyrkan

Kyrksalen

Altartavlan i mosaik, symboliserande Treenigheten, har utförts av konstnären Yngve Nilsson, Osby. Han har även gjort det utvändiga konstverket på gaveln mot Vankivavägen. Inredningen har ritats av Ingvar Eknor och kyrksilvret av silversmed Viven Nilsson, Lund.

De båda målningarna på vänstra väggen är gjorda av konstnären Hans Larsson, Malmö.

Processionskorset kommer från Etiopien.

Den sjuarmade ljusstaken är en gåva från Hässleholms kommun. Orgeln har inköpts av Hässleholms församling.

Västerkyrkan har sparsamt med kyrkliga textilier. Antependium och stola i vitt, vävda av Hemslöjden i Malmö, skänktes tidigt till kyrkan. Nu finns också antependium och stola i grönt och lila. Dessa har vävts av Wiveca Wohnsen.

Sakristian

Här finns en akvarell föreställande Jungfru Maria, målad av Elsa Bengtsson.

Väggen vid sakristian

En vävnad kallad ”Min trädgård; I örtagård” av textilkonstnärinnan Siri Persson, Ballingslöv.

Foajén

Ett konstverk av Brita Nilsson, Alstad, som visar olika symboler för den treenige Guden.

Storstugan

En målning av L. Kofia föreställande Emmausvandringen.

Lillstugan

Yngve Nilssons målning ”Den förlorade sonens återkomst”, en gåva till Västerkyrkans ungdomsgård.

Expeditionen

Målning, ett naturmotiv av Gustav Askman.

Barnstugan

En målning, ”Den gode herden”.

Följ med på en guidad tur i Västerkyrkan: