Foto: Helen Lindell

Ett nytt församlingshem byggs mellan kyrkan och förskolan Änglabus i Hästveda.

December 2022.