Foto: Magnus Aronson/IKON

Du behövs ...

Ingen kan göra allt – alla kan göra något!

 Vi behöver flera som kan hjälpa till på olika sätt. Välkommen att komma med i ”Diakonigruppen”, där vi undervisar i vad diakoni är och betyder och där du får reda på olika möjligheter i det ideella arbetet. Det kan bland annat handla om hembesök hos en ensam människa, födelsedagsuppvaktningar, hjälpa till med diakonijouren och olika caféverksamheter.

Ta kontakt med någon av oss som arbetar i diakonin.

Välkommen som ideell i diakonin!