Foto: IKON

Diakoni

Kyrkans sociala arbete kallas för ”Diakoni”. Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder tjänst. Det innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Det diakonala arbetet

Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och att protestera mot övergrepp. Varje människa har ett okränkbart värde och har samma behov av att bli älskade och bekräftade. Det är viktigt för Svenska kyrkan och för alla kristna att hävda det i arbetet med utsatta människor.

Det är vår önskan att vi ska kunna vara till stöd och hjälp för människor som på olika sätt har drabbats hårt av livet. Vi erbjuder att vandra med ett stycke på vägen, när det är som svårast.

Diakonin i församlingen vill vara en röst för utsatta människor i samhället i dag, betona allas lika värde och inte gå förbi varken den andliga eller den materiella nöden. Vi strävar efter att skapa goda mötesplatser och gruppgemenskaper för att tillsammans bryta ensamhet och utanförskap. Vi vill inspirera människor till att engagera sig och att finna en meningsfull sysselsättning i det frivilliga diakonala arbetet.

Välkommen att vara med!

Två kvinnor sitter vid ett bord pratar över en kopp kaffe.

Diakonins träffpunkter

Öppen gemenskap och möjlighet att träffa våra diakoner.

Du behövs ...

Arbeta ideellt - ingen kan göra allt – alla kan göra något!

Diakonijouren och diakoniexpeditionen

Behöver du någon att prata med eller ett mål mat? Välkommen till diakonijouren och diakoniexpeditionen.