Foto: IKON

Diakoni

Diakonijouren är öppen för dig som är behövande och hjälpsökande. Möjlighet till samtal med diakon. Soppa serveras. Behöver du någon att prata med? Kontakta diakoniexpeditionerna i Hässleholm och Hästveda.

Kyrkans sociala arbete kallas ”Diakoni”. Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder tjänst. Det innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och att protestera mot övergrepp. Varje människa har ett okränkbart värde och har samma behov av att bli älskade och bekräftade. Det är viktigt för Svenska kyrkan och för alla kristna att hävda det i arbetet med utsatta människor.

Vi, Magnus, Ann-Louise, Karin och jag, arbetar på att bygga upp diakonion i Hässleholms församling under lite nya former. Vi försöker ta vara på all god erfarenhet som finns sedan tidigare och därifrån se hur vi kan utveckla diakonin vidare. Det är vår önskan att vi ska kunna vara till stöd och hjälp för människor som på olika sett har drabbats hårt av livet. Vi erbjuder att vandra med ett stycke på vägen, när det är som svårast.

Diakonin i församlingen vill vara en röst för utsatta människor i samhället i dag, betona allas lika värde och inte gå förbi varken den andliga eller den materiella nöden. Vi försöker skapa goda mötesplatser och gruppgemenskaper för att tillsammans bryta ensamhet och utanförskap. Vi vill inspirera människor till att engagera sig och att finna en meningsfull sysselsättning i det frivilliga diakonala arbetet.

Välkommen att vara med!

Jenny, Ann-Lousie, Magnus och Karin