Foto: Helen Lindell

Byggställningar vid förskolan Änglabus i Hästveda.

December 2022.