Foto: Helen Lindell

Bygge vid förskolan Änglabus

Nu är bygget av det nya församlingshemmet i Hästveda i full gång. December 2022.