Sommarbukett blå, vit och röd
Foto: M Svenson

Begravningsavgiften

Vilka kostnader täcks av begravningsavgiften och vilka betalas av dödsboet?

BEGRAVNINGSAVGIFTEN
Staten har gett Svenska kyrkans församlingar i uppdrag att sköta begravningsverksamheten i hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Avgiften finansierar begravningsverksamheten och betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Avgiftssatsen för 2021 är 25,3 öre per intjänad hundralapp. För en person som tjänar 350 000 kr om året innebär det en avgift på 886 kr per år.


Begravningsavgiften täcker kostnaden för:
- bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
- transporter från det att Svenska kyrkan övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett
- församlingens kapell eller ceremonilokal utan religiösa symboler
- kremering
- gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
- gravplats i 25 år
- skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Kostnader som dödsboet betalar:
- kista och eventuellt urna
- svepningsarbete
- transport till bisättningslokal
- extra musik och sång
- dödsannons
- blommor
- förtäring vid begravning eller minnesstund
- gravsten
- bouppteckningskostnader
- begravningsbyrå

Medlem i Svenska kyrkan
Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften, som alla medlemmar betalar, också kostnaderna för:
- präst från Svenska kyrkan
- församlingskyrka
- kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
- processionsbärning av kistan

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften är därför separerade på skattsedeln.