Angående Coronaviruset.

Detta gäller i Hässleholms församling

Coronavirusets spridning gör omtänksamhet och hänsyn ännu viktigare än vanligt.

Med anledning av smittorisken ber vi dig tänka på detta:
• Vi hälsar inte genom att ta i hand eller kramas
• Vi tvättar händerna ofta och noga
• Vi stannar hemma om vi är sjuka

Under våra gudstjänster:
• Under fridhälsningen lägger vi handen på vårt hjärta istället för att ta varandra i hand
• Vid nattvarden är det tillräckligt att ta emot sakramentet under en gestalt, med andra ord endast brödet.

Vi följer utvecklingen av Coronavirusets framfart noga och uppdaterar vad som gäller hos oss i Hässleholms församling.

• Ingen servering sker i samband med våra gudstjänster.

Om du är ledsen eller känner oro för det som händer är du välkommen att kontakta oss på tfn 0451-77 62 80 under dagtid. På kvällen och under natten kontaktar du jourhavande präst via 112