Foto: MAS

Alunrot och blodgräs

vid Hässleholms kyrka 15 september 2022.