Aktuellt på kyrkogården

Nu är materialet utbytt i gångarna vid Stoby kapell. Gångarna är nu hårdare och det blir lättare att ta sig fram med barnvagn eller rollator. Maj 2023.

Hårdgjorda gångar vid Stoby kapell

maj 2023. Nu blir det lättare att ta sig fram med barnvagn eller rollator.

Omgestaltning av damm på Östra begravningsplatsen

april 2023. Kyrkogårdspersonalen har stått för anläggningsarbetet och kyrkogårdschef Henrik Wanstadius har designat ytan.

Plantering av vårblommor vid Hässleholms kyrka

mars 2023. Inger gör fint inför påsken.

Brun fågelholk med svart tak.

Nya fågelholkar på Norra begravningsplatsen.

Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp 20 nya fågelholkar på Hässleholms Norra begravningsplats. Mars 2023.

Änglabusbarnen har varit på taklagsfest.

Taket är rest på nya församlingshemmet i Hästveda.

Bygge vid förskolan Änglabus

Nu är bygget av det nya församlingshemmet i Hästveda i full gång. December 2022.

Sofia och Inger gör i ordning planteringarna

vid Hässleholms kyrka och församlingshus inför vintern. 15 september 2022.

Alunrot och blodgräs

vid Hässleholms kyrka 15 september 2022.

Blodgräs och två sorters alunrot

Växterna ska förhoppningsvis klara hela vintern i krukorna utanför Hässleholms kyrka. 15 september 2022.

Nu grönskar det.

Formklippta buskar på Hässleholms Östra Begravningsplats juni 2022.

Ölandssten och fem höga ekpelare vid nya askgravplatsen på Östra Begravningsplatsen

NY ASKGRAVLUND

på Hässleholms Östra Begravningsplats våren 2022.

NYA ASKGRAVPLATSER

på Hässleholms Östra Begravningsplats våren 2022

Lökhjärtat vid Stoby kyrka

Blommande krokusar

i lökhjärtat vid Stoby kyrka 22 mars, 2022.

"STOBY ÖDEKYRKOGÅRD"

ligger söder om Sandbyvägen vid Stoby kyrka. Här finns en rik flora. Se foton från blomningen 2021.

Nyklippta vintergröna häckar

Vacker sensommardag på Hästveda kyrkogård augusti 2021.

Rund yta med grus och gula dräneringsslangar ska bli ny fin askgravlund på Östra begravningsplatsen.

Uppbyggnad av ny askgravlund

Östra begravningsplatser, augusti 2021

Ny kopparplåt på den gamla vita medetidskyrkan i Ignaberga.

Ny plåt läggs på taket på Ignaberga gamla kyrka

augusti 2021. Kyrkan återöppnas till första advent 28 november 2021

Sommarjobbande ungdomar vid Norra Sandby kyrka

Sommarjobbare vid Norra Sandby kyrka

Ungdomarna gör ett riktigt bra jobb på våra kyrkogårdar!

Vitblå små blommor i mängd på Hästveda kyrkogård

Blomsterprakt

vid Hästveda kyrka, juli -21

Sommarblommor vid svarta gravkors vid stenmur på kyrkogården i Hästveda.

Sommarblommor

Vid gravkorsen intill muren på Hästveda kyrkogård blommar det till glädje för bin, humlor och människor, juli -21.

Nöt på träd vid Norra Sandby kyrka.

Första nöten

Norra Sandby kyrkogård, juli -21.

Hårdgjord grusgång svänger sig längs med den vita kyrkan med rött tak. Grön gräsmatta.

Stoby kyrka

De hårdgjorda gångarna gör det lättare att ta sig fram med t ex rollator och barnvagn.

Buske med rödaktiga blad i förgrunden, grusgång, grön gräsmatta och vit kyrka i bakgrunden.

Vår på Norra Sandby kyrkogård.

Nu blommar röd kastanj, snödroppsträd och många fler på Norra Sandby kyrkogård. Tydliga skyltar berättar vilka träd det är.

Röd kastanjeblomma mot grön bakgrund.

Röd kastanj på väg att slå ut.

Norra Sandby kyrkogård 26 maj.

Svart liten skylt som visar att trädet är ett Päronkvitten.

Päronkvitten

Norra Sandby kyrkogård 26 maj.

Vita blommor på snödroppsträdet.

Snödroppsträdet

Blommar för fullt på Norra Sandby kyrkogård just nu, 26 maj!

Häggmispeln blommar på Norra begravningsplatsen.

Bevattning i full gång i bakgrunden.

Blå himmel över Hässleholm kyrkas röda tegel. 21 Pelarekar har planterats längs med gången upp mot kyrkan.

Kyrkplan vid Hässleholms kyrka

Nu är allén av Pelarekar på plats. Det blev 21 stycken.

Norra Sandby kyrkogård

Nu har flera träd planterats. Jämför fotona!

Miljöarbete - biologisk mångfald

Långgräs och blomsterängar på våra kyrkogårdar

Två personer i gula arbetskläder renoverar kyrkogårdsmuren vid Stoby kyrka

Stengärdet vid Stoby kyrka

Så här fint har stengärdet runt Stoby kyrka blivit efter renoveringen!

Östra begravningsplatsen

Under hösten 2020 har vi lagt om smågatstenen i kvarter 70 på Östra begravningsplatsen.