Rörelsemeditation

Kom och prova en meditationsform som bygger på en urkristen tradition att röra sig tillsammans med andra.

Vi rör oss till olika slags musik och rytm på ett enkelt och kravlöst sätt.

Med långsamma och repetitiva steg och rörelser, både enskilt och i cirkel, övar vi oss att bli mer närvarande och finna vila inom oss själva.

Vi möts tre tisdagskvällar i maj:
8/5, 15/5, 22/5, kl. 18.30 – 19.30
Hässelby Strands kyrka, Maltesholmstorget 8. T-bana: Hässelby Strand.

Ledare: Ingegerd Häller
Mejl: ingegerd.haller@svenskakyrkan.se