Renovering av Hässelby Strands kyrka

Renovering av Hässelby Strands kyrka

Svenska kyrkan, nationellt, har beslutat att samtliga församlingar ska ha en lokalförsörjningsplan för att bedöma fastighetsbehovet på längre sikt. Planen för Hässelby Strands kyrka togs fram i november 2020 med syfte att kunna fortsätta utföra verksamhet i funktionella lokaler på ett hållbart sätt.

Varför ska kyrkorna renoveras?

Svenska kyrkan, nationellt, har beslutat att samtliga församlingar ska ha en lokalförsörjningsplan för att bedöma fastighetsbehovet på längre sikt. 

Planen för Hässelby Strands kyrka togs fram i november 2020 med syfte att kunna fortsätta utföra verksamhet i funktionella lokaler på ett hållbart sätt.

Slutsatsen var att kyrkan är det som värderas högst, medan byggnadens innemiljö påpekas som bristfälliga. Kyrkan anses ha feldimensionerade lokaler med stora salar som nyttjas för lite och ett för litet kyrkorum. Underhållsbehoven är stora och driften är inte kostnadseffektiv.

Hur har förslaget tagits fram?

Projekteringen har pågått under cirka ett års tid och programmet har tagits fram av arkitektbyrån tillsammans med anställda, förtroendevalda och en projektledare från Kyrkans fastighetssamverkan.

  • Kyrkorådet i Svenska kyrkan Hässelby

  • Projektledare på KFS (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm)

  • Arkitektbyrån Spridd AB

  • Personal från Svenska kyrkan Hässelby

När kommer renoveringen att ske?

2022
jan-feb    Information till allmänheten
mars        Beslut fattas av Kyrkorådet

Därefter kommer processen igång med att se över detaljer i det förslag som antas.

aug-sep    Upphandling, entreprenörer
sep-nov    Bygghandling
dec            Utrymning av lokalerna

2023        
Renovering av Hässelby Strands kyrka

2024        
Renovering av Hässelby Villastads kyrka

Ekonomi

Församlingen har tre byggnader:
Hässelby Strands kyrka och församlingshus
Hässelby Villastads kyrka
Hässelby Villastads församlingshus

Samtliga byggnader är i behov av ombyggnad och renovering.

Uppskattad projektvolym är:

  • Hässelby Strands kyrka - 30 mkr

  • Hässelby Villastads kyrka - 25 mkr

  • Hässelby Villastads församlingshem -15 mkr

Totalt: 70 mkr

Vad tycker du om förslaget?

Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna höra vad du tycker om förslaget. Ta möjligheten och dela med dig av dina åsikter.

Film som beskriver renoveringsförslaget av
Hässelby Strands kyrka.