Sigrid Bohlin
Foto: Christian Appelsved

Osynlig vaktmästare?

Vår kyrkvaktmästare Sigrid Bohlin

Vår kyrkvaktmästare Sigrid Bohlin är med på väldigt många dop, vigslar och begravningar. Det går nog inte att gissa hur många Hässelbybor som har passerat henne på vägen in eller ut ur kyrkan.
 – Människor kommer ju inte hit för att träffa mig, säger Sigrid. Jag ska nästan vara osynlig, men det jag gör ska märkas.